Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων

Από την ιστορία των ιερών εικόνων της Πόλης: Οι κλοπές των εικόνων μετά το 1950. [Ανάτυπο] - Αθήνα: Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1998. - 24 σ.

Τόμος ΙΒ' (1997-98) 257-280


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha