Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.

Σύμμεικτα / Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Γεώργιος Τουσίμης, Odon Fuves - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971. - 9 σ.

Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΙΑ΄ (1971) 397-405 Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο


ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha