Σοφιανόπωλος, Π.

Η πρόοδος: του ιατρού .... Δημοσιευθείσα εις φυλλάδια 3ο από τα 1836, Ιουλίου πρώτην, μέχρι των 1838 Σεπτεμβρίου δύω, εποχή, καθ ην εφυλακίσθη ο Συγγραφεύς μήνας επτά δι αυτήν. Εκδίδεται εκ δευτέρου επιδιωρθωμένη και επαυξημένη με το Σύνταγμα της Γαλλίας και της Τροιζήνος, με αναλύσεις, με προσθήκας και με δύω απολογίας. Εις δύω τόμους, από της διευθύνσεως της Προόδου / Π. Σοφιανόπωλου - 2η - Αθήνα: Εκ της τυπογραφίας της Προόδου (Κωνστ. Καστόρχης), 1839. - 2 τ.: εικ.Χαρακτικά: επίτιτλα ; 19x11 εκ.

Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι.
Τόμ. Α', σ. ζ'+216.
Τόμ. Β', 302. Γκίνης-Μέξας 3144.
Περιέχει κατάλογο συνδρομητών.


ΕΛΛΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha