Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.

Ονοματολάτραι (Ετεροδιδασκαλία Ρώσων μοναχών του Αγίου Όρους κατά την δευτέραν δεκαετίαν του 20ού αιώνος) / Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971. - 50 σ.

Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 11(1971) 117-166 Στη σ.166 περίληψη στα γαλλικά.

Περιέχει βιβλιογραφία σ.163-166


ΑΘΩΣ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha