Βαλλήνδας, Πέτρος Γ.

Ελληνικαί κοινότητες, σωματεία και ιδρύματα εν Αιγύπτω. [Ανάτυπο] - Αθήνα: χ.ε., 1958. - 10 σ.

Τόμος Τόμος Τιμητικός Κ. Τριανταφυλλόπουλου, σ. 256-265 Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha