Ζερλέντης, Περικλής Γ.

Ιακώβου Κρίσπου Δουκός του Αιγαίου Πελάγους και Ιωαννικίου του από Ηρακλείας γράμματα περί της εν Νάξω Μονής Παναγίας της Δροσιανής. [Ανάτυπο] - Αθήνα: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1916. - 13 σ.

Τόμος 7 (1910-1917) Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΚΡΙΣΠΗΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ Β΄ ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΑΞΟΣ
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΡΟΣΙΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha