Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε.

La diplomatie française et le problème Thessaloépirote. [Ανάτυπο] - Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1983. - 7 σ.

Τόμος Συμπόσιο "Η τελευταία φάση της Ανατολικής κρίσεως και ο ελληνισμός", σ. 299-304


ΓΑΛΛΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha