Πάντου, Καλλιόπη Κ.

Γυναίκες της Θεσσαλίας και του Πηλίου / Καλλιόπη Κ. Πάντου - Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1959. - 43+(4) σ.: εικ.

Τόμος Η΄


ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΗΛΙΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha