Φάβης, Βασίλειος

Ανάλεκτα φιλολογικά: 1. Χρυσούς κανών του Scaliger 2. Εγχώρυγος 3. Γλιστρώ 4. Σλάβοι-Βλάχοι. [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1941. - 32 σ.

Τόμος Ε'(1940) 51-80 Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή


ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΒΛΑΧΟΙ
ΣΛΑΒΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha