Πατρινέλης, Χρήστος Γ.

Ε.Λ. Βρανούση, "Τα αγιολογικά κείμενα του οσίου Χριστοδούλου, ιδρυτού της εν Πάτμω μονής: φιλολογική παράδοσις και ιστορικαί μαρτυρίαι". [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1968. - 4 σ.

Τόμος ΚΑ (1968) 417-420


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha