Βρανούσης, Λέανδρος

Βιβλιοκρισία. [Γεωργίου Λαΐου, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821]. [Ανάτυπο] - Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1957. - 4 σ.

Τόμος ΙΒ (1957) 335-338 Υπάρχει αφιέρωση του Γ. Λαΐου.


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha