Καραμανώλης, Εμ. Γ.

Η Λάρισα και ο Μακεδονικός Αγώνας / Εμ. Γ. Καραμανώλης - Λάρισα: χ.ε., 1997. - 11 σ.: εικ. - Βιβλιοθήκη Θεσσαλικών Μελετών; 7 .

Τόμος: "Πρακτικά 3ου Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών", σ. 313-321.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΛΑΡΙΣΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha