Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία

"Η αιστρεάτων πόλις". The first epigraphical evidence from Beroea / Βικτωρία Αλλαμανή-Σουρή - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997. - 12 σ.: εικ.

Τόμος: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, σ. 7-17.


ΒΕΡΟΙΑ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha