Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Μαρία

"Hominis autem imaginem gypso e facie ipsa...". Δυο ιδιόμορφα ταφικά ευρήματα από τη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη / Μαρία Τσιμπίδου-Αυλωνίτη - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997. - 14 σ.: εικ.

Τόμος: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, σ. 385-398.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΑΦΟΙ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha