Βογιατζής, Σωτήρης

Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία της Μονής Σαγματά στη Βοιωτία / Σωτήρης Βογιατζής - Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1995. - 22 σ.: εικ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΙΗ' (1995) 49-70. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.


ΜΟΝΗ ΣΑΓΜΑΤΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Νομός)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha