Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α.

Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ανατολής στο Μοναστήρι, στα Σκόπια και στις Σέρρες, 1905-1911 / Ευάγγελος Α. Χεκίμογλου - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994. - 34 σ.: εικ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 87-119 Περιέχει περίληψη στα αγγλικά

Περιέχει βιβλιογραφία


ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Πελαγονίας)
SKOPJE
ΣΕΡΡΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha