Φασουλάκης, Στέργιος

Γύρω από την ιστορία της Βιβλιοθήκης Κοραή: Αθησαύριστα κείμενα [Ανάτυπο] - Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1983. - 32 σ.

Τόμος ΙΔ'(1982), 71-102


ΧΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha