Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Κάτια

Τα παλαιά ελληνικά βιβλία στις εκκλησίες της Καστοριάς / Κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980. - 16 σ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Κ' (1980), 237-251 Περιέχει περίληψη στα γαλλικά


ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΝΑΟΙ
ΒΙΒΛΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha