Φασουλάκης, Στέργιος

Συμβολές στην ιστορία της Βιβλιοθήκης Κοραή [Ανάτυπο] - Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1981. - 6 σ.: εικ.

Τόμος ΙΓ' (1981), 76-80


ΧΙΟΣ
ΚΟΡΑΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha