Τωμαδάκης, Νικόλαος Β.

Περί αρχείων εν Ελλάδι και της αρχειακής υπηρεσίας [Ανάτυπο] - Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1956. - 58 σ.

Τόμος 11(1956), 1-58 Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΕΛΛΑΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha