Χριστοδούλου, Γεώργιος Α.

Βιβλιογραφικά στον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη / Γεωργίου Χριστοδούλου - Αθήνα: Παρουσία : 1982. - 8 σ.

Τόμος Α'(1982), 38-41


ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ--1824-1879
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha