Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι.

Ηπειρώτες απόδημοι στη Ρωσία τον 19ο αιώνα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ηπείρου / Ελευθερία Ι. Νικολαΐδου - Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1986. - 26 σ.

Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.ΙΕ, τχ.1 (1986) 103-128 Περιέχει περίληψη στα αγγλικά


ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
ΡΩΣΙΑ
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha