Παπαδριανός, Ιωάννης Α.

Κοζανίτες απόδημοι στις νοτιοσλαβικές χώρες: (18ος-20ος αι.) / Ιωάννης Α. Παπαδριανός - Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά, 1995. - 16 σ.: χάρτ.; 24x17 εκ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", 34 (1995) 49-62.


ΚΟΖΑΝΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha