Γκοφστέτερ, Ιππόλυτος

Η χαραυγή του πνεύματος. [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Μήνες: Συγκέντρωσις της μηνιαίας Πανελληνίου δρασεως όλων των κλάδων της δημόσιας και κοινωνικής ζωής και εν με ρει της παγκοσμίου, 1937. - 14 σ.

Το δεύτερο αντίτυπο «Αγορά» Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha