Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας : Β' Αρχείον Βεροίας-Ναούσης 1598-1886 / Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954. - κη+407 σ. - Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 19 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 401-407


ΒΕΡΟΙΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΟΥΣΑ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha