Παπάζογλου, Γιώργος

Quelques remarques sur l' archive du couvent Dionysiou du Mont Athos / Γιώργος Παπάζογλου - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992. - 6 σ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 30-33


ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΑΘΩΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha