Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας : Α' Αρχείον Θεσσαλονίκης 1695-1912 / Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952. - κδ+576 σ. - Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 13 .


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha