Σιγάλας, Αντώνιος

Ο Άγιος Δημήτριος και ο γνήσιος ελληνικός πατριωτισμός: Λόγος πανηγυρικός ρηθείς τη 30η Ιανουαρίου 1940 εν τη Μεγάλη Αιθούση των Τελετών του Πανεπιστημίου επί τη 28η επέτειω της Απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης. [Φυλλάδιο] - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1940. - 28 σ.

Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΟΙ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha