Κωνσταντόπουλος, Νικ. Κ.

Επιβαλλόμενη στροφή της Ελλην[ικής] παιδείας προς τας πηγάς και την πραγματικήν ουσίαν του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Διάλεξις γενομένη εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη υπό του Προέδρου της Εταιρείας "Εκπαιδευτική Αναγέννησις". [Φυλλάδιο] - Αθήνα: Μπαλάνης, Ι. Χ., 1958. - 71 σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha