Δεληκάρη, Αγγελική

Der Hl. Klemens und die Frage des Bistums von Velitza: Identifizierung, Bischofsliste (bis 1767) und Titularbischöfe. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Cyril and Methodius Center for Cultural Studies, 1997. - 163 σ.

Περιέχει ευρετήρια σ. 153-162 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 13-30

9608595908


ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΕΛΙΤΖΑΣ
ΚΛΗΜΗΣ ο ΑΧΡΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΕΛΕΣΣΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha