Βέικος, Θεόφιλος

Το κοσμοείδωλον του Μεγάλου Βασιλείου: λόγος εκφωνηθείς την 30ην Ιανουαρίου 1973 [Φυλλάδιο] - Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973. - 25 σ.

Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha