Τσαλέρας, Γεώργιος

Χωροταξική διάρθρωσις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως: κριτική-επισημάνσεις [Φυλλάδιο] - Βέροια: χ.ε., 1973. - 12 σ.


ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
20ος ΑΙΩΝΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha