Αποστολόπουλος, Θεόδωρος

Γνώμαι τινές περί βελτιώσεως των κοινών [Φυλλάδιο] - Αθήνα: Αποστολόπουλος, Θεόδ., 1910. - 16 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΕΛΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha