Μαλτέζου, Χρύσα Α.

Παράλιος Κυπριακός χώρος: Αποδελτίωση πηγών και καταγραφή μνημείων (μέσα 11ου -τέλη 13ου αι.) [Βιβλίο] - Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1982. - 172φ.+3 ανδ. χάρτ. σ.

Περιέχει ευρετήρια φ. 155-172


ΚΥΠΡΟΣ
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha