Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α.

Έλληνες λησταντάρτες στον Όλυμπο στα 1910. Επιβιώσεις της κλέφτικης παράδοσης / Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1978. - 32 σ. 21x14 εκ.


ΟΛΥΜΠΟΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΛΗΣΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha