Πλωτίνος

Εννεάς πρώτη / Πλωτίνος; Αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλος Καλλιγάς - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1994. - 320 σ.: εικ. - Βιβλιοθήκη Α. Μανούση; 2 .

9607099168


ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha