Μέρτζος, Νίκος. Ι.

Από το 1821 στο 2010 : σταθμοί στρατηγικής καμπής. Λόγος πανηγυρικός / Νίκος. Ι. Μέρτζος - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010. - 37 σ.

9789609458016


ΛΟΓΟΙ
ΕΛΛΑΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha