Καμαριανός, Νέστωρ

Ένας άγνωστος επικήδειος λόγος για τον Αθανάσιον Χριστόπουλον και μία επίσης άγνωστη ελαογραφία του ποιητού / Νέστωρ Καμαριανός - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969. - 14 σ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9(1969), σ. 18-32


ΛΟΓΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ--1772-1847
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha