Χουδαβέρδογλου, Θεόδοτος Σοφοκλής Αβρ., ο Τυανεύς

Βασίλειος Αθ. Μυστακίδης 1859-1933: λόγος εκφωνηθείς κατά το μνημόσυνον το τελεσθέν υπό της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών εν Αθήναις, τη 20 Φεβρουαρίου 1938 [Φυλλάδιο] - Αθήνα: Αλευρόπουλος, Ι.Λ., 1938. - 16 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΛΟΓΟΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha