Γεράσιμος Ε. Κοκκίνης: ο φιλόσοφος, ο παιδαγωγός, ο άνθρωπος (φιλολογικό μνημόσυνο που έγινε στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στις 16-5-60 [Φυλλάδιο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962. - 30 σ.


ΒΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha