Έκθεσις πεπραγμένων διευθυνούσης επιτροπής της Μ.Φ.Α. περιόδου 1871-1900: (Ανατύπωσις). [Φυλλάδιο] - Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1976. - 32 σ.

Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha