Λεβίδης, Νικόλαος Δ.

Μελέτη. Πώς ακριβώς ιδρύθη η Σχολή των Απόρων Παίδων υπό του Φιλλολογικού Συλλόγου Παρνασσού / Νικόλαος Δ. Λεβίδης - Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1933. - 12 σ.


ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha