Στατιστική των ελληνικών σχολείων εν τοις Βιλαετίοις Θεσσαλονίκης και Βιτωλίων της Μακεδονίας κατά το σχολικόν έτος 1894-1895 = Statistique des Écoles Helléniques dans les vilayets de Salonique et de Monastir de la Macédoine pour l'année scolaire 1894-1895 - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1896. - 36 σ. ; 29x21 εκ.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΙΛΑΕΤΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Πελαγονίας)
ΒΙΛΑΕΤΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha