Τουρλίδης, Γεώργιος

Λεξικοτόνοι και τονοπλήκται: Εθνική επιταγή ή άμεσος επαναφορά των αρχαίων ελληνικών εις τα γυμνάσια. [Φυλλάδιο] - Αθήνα: χ.ε., 1987. - 7 σ.


ΕΛΛΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha