Γραμμένος, Δημήτριος Β.

Από τους προϊστορικούς οικισμούς της κεντρικής Μακεδονίας. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997. - 98 σ.+22 πίν.: εικ.; χάρτ. - Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 88 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 97 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 93-95

9607265351


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Νομός)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΙΛΚΙΣ (Νομός)
ΠΙΕΡΙΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha