Σερεμέτης, Δημήτρης Γ.

Πληροφορίαι περί Μακεδονίας εκ των αμερικανικών αρχείων: Αναφοραί προξένων [Φυλλάδιο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974. - 25 σ. - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη; 26 .

To 2o αντίτυπο αποσυρμένο


ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
ΩΜΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha