Χατζιδάκις, Γ. Ν.

Ο ελληνισμός της Μακεδονίας: Διάλεξις / Γ. Ν. Χατζιδάκις - Θεσσαλονίκη: Τύποις Παπανέστορος, 1926. - 24 σ. ; 17x12 εκ.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha