Κανατσούλης, Δημήτριος

Η Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους: (Διάλεξις). [Φυλλάδιο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958. - 23 σ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 24 .

Το 2ο, 3ο αντίτυπα βρίσκονται στο υπόγειο


ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha