Παϊσίδου, Μελίνα Π.

Καστοριά, βυζαντινοί ναοί / Μελίνα Π. Παϊσίδου - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, χ.χ. - 2 τχ.: εικ., χάρτ. - Ψηφίδες του Βυζαντίου .

Βυζαντική Καστοριά: Βυζαντινή τέχνη και κοινωνία. Για τον εκπαιδευτικό, σ.20.
Καστοριά, η πόλη των αρχόντων: για τον μαθητή, σ.17

960806371Χ


ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
ΝΑΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha