Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β.

Αι εθνικαί διεκδικήσεις μας: Βόρειος ΄Ήπειρος. Μέρος Α΄. [Φυλλάδιο] - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950. - 32 σ.

Το αντίτυπο της Δωρεάς Χ.Νάλτσα φέρει αφιέρωση της συγγραφέως. Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα


ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha